Privacybeleid

Privacyverklaring Khani architecture & design

Dit is de privacy verklaring van Khani architecture+design. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die verzameld worden door Khani architecture & design.

Inleiding

In deze verklaring kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en hier mee omgaan. U leest waarom wij uw gegevens nodig hebben. Zo leggen we uit waar uw gegevens zijn opgeslagen en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens en hoe u hier gebruik van kunt maken. De verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. A. Hashemkhani, Khani architecture & design.

01. Khani architecture+design

U leest op dit moment de privacy verklaring van Khani architecture+design. Khani architecture+design is een bouwkundig tekenbureau voor vergunningsaanvragen van diverse bouwwerken. Om dit voor u te kunnen doen hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Het is goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen omtrent uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring, als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Khani architecture & design, neem dan gerust contact met ons op

02. Doel gegevens

Er worden door ons voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Deze worden hieronder uitgelegd.

Het aanvragen van vergunningen. Om uit uw naam een vergunning aan te kunnen vragen hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Wij vragen u naar deze gegevens via ons machtigingsformulier waarvoor u toestemming geeft voor het gebruik. Contact met ons opnemen. Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact met ons opneemt via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of dienst aan te kunnen bieden, zoals naam, email, telefoonnummer en omschrijving.

De website van Khani architecture+design verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

03. Ontvangers

De gegevens die Khani architecture+design ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van: Yourhosting De website en email van Khani architecture & design wordt gehost bij Yourhosting. Als u contact met ons opneemt via de website of email wordt dit opgeslagen op de servers van Yourhosting.

04. Derde partijen

Soms is het nodig uw gegevens te verstekken aan een derde partij. In sommige gevallen moeten er voor een vergunning extra gegevens worden aangeleverd welke buiten ons expertise gebied vallen of waarvoor wij geen tijd hebben. Of wanneer bijvoorbeeld een aannemer een offerte maakt voor uw bouwwerk zullen deze partijen uw gegevens via ons ontvangen, maar enkel en alleen in overleg met u en met uw (mondelinge) toestemming hiervoor.

05. Opslagperiode

Uw gegevens worden voor een langere periode bewaard op eigen systemen van Khani architecture & design, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

06. Contact met ons opnemen

Op het moment dat u contact met ons opneemt via de mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals naam, bedrijfsnaam en email, opgeslagen op de mailserver van Yourhosting. Die mails worden nooit langer dan 2 jaar opgeslagen op deze mailservers.

07. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e‐mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

08. Beveiliging

Uw gegevens worden opgeslagen op de computersystemen van Khani architecture+design. De systemen zijn beveiligd d.m.v. Eset antivirus en internetbeveiliging die regelmatig geüpdate wordt. De apparaten die uw gegevens kunnen inzien zijn allen voorzien van wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

09. Uw rechten, Recht op inzage

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Khani architecture+design vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een email te sturen of telefonisch contact op te nemen met Khani architecture & design. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

10. Uw rechten, Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Khani architecture & design.

11. Uw rechten, Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Khani architecture+design opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Khani architecture & design al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

12. Uw rechten, Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Khani architecture & design niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

13. Uw rechten, Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Khani architecture & design vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

14. Uw rechten, Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Khani architecture+design uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via contact@khani.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

15. Plichten

Khani architecture+design verwerkt persoonsgegevens op grond van “noodzaak voor uitvoering van een overeenkomst”. Denk hierbij aan het aanvragen van een vergunning. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten. Als deze gegevens niet worden aangeleverd kunnen wij de betreffende dienst niet aanbieden / uitvoeren. Khani architecture & design behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Khani architecture & design dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Khani architecture & design te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam  —  Khani

Architect en founder  —  Ashkan Hashemkhani

Website  —  khani.nl

Bezoekadres  —  Proostwetering 41

Postcode en plaats  —  3543 AC Utrecht

Telefoon  —  +31 6 14 26 83 42

KvK-nummer  —  67 84 40 81

Architect SBA  —  1.1 90 21 5.0 10

Heb je vragen over onze Privacybeleid? Neem dan contact met ons op.