Architectuur draait om de verbinding tussen mens 
en bouwwerk

khani.nl 4

Visie

Een gebouw is meer dan alleen volume. Architectuur draait om de relatie tussen mens en bouwwerk, stad en landschap, om inhoud, vorm en esthetiek. Alles staat met elkaar in verbinding. De ontwerpkeuzes van Khani baseren zich op het versterken van deze relaties, met een bijzondere vormgeving. Zo heeft alles meer betekenis. Een aanbouw van een tuinkamer heeft een vensterbank met ramen,

de vensterbank is een ligplek met kussens om heerlijk naar buiten te staren, eronder een kast met boeken, alles is met elkaar geïntegreerd. Hierbij staan de wensen van de gebruikers en de opdrachtgever centraal. Khani raakt geïnspireerd door de wensen van de gebruikers, eisen van de opdrachtgevers, de projectlocatie en de relatie met het verleden, de toekomst en

nu. De hedendaagse ontwikkelingen maken duidelijk dat niet alleen de mens maar ook de architectuur in staat moet zijn om zich aan te passen. Zo is een concertgebouw binnen een week getransformeerd tot een medische centrum. Architectuur is dienend aan de behoefte van haar gebruikers. Een middel om mensen dichter bij elkaar te brengen.

transformatie alendorperweg-6-1-khani.nl


Khani ontwerpt onderzoekend, duikt diep in de archieven, analyseert de omgeving en bestudeert het PROGRAMMA van EISEN. De verzameling van alle stukken samen met de wensenlijst van de gebruikers vormen de leidraad voor de ontwerpuitgangspunten. Elk project is uniek. Dit komt door de locatie, de gebruikers en hun wensen. Vorm, materialisatie en kleurkeuze is per project verschillend en is

afhankelijk van de uitstraling, maatvoering, bouwmethode, functie, wensen en de behoeftes van de gebruikers. Hout, staal, beton, recycle-materialen, keramiek en textiel zijn materialen die Khani in de afgelopen jaren toegepast heeft in diverse projecten. Alle mogelijkheden worden tijdens het ontwerpproces besproken. Khani opereert vanuit een professioneel netwerk. Door de combinatie van een bouwteam met

specialisten uit verschillende vakgebieden worden hoogwaardige, kwalitatieve projecten gerealiseerd. In het hele proces vanaf initiatief tot oplevering fungeert Khani als sparringpartner. Gedurende hele proces heeft Khani oog voor detail, passie voor architectuur en deskundigheid om tot een optimaal resultaat te komen.

1. Conceptfase

Ieder project heeft een uniek karakter en vraagt om een specifieke aanpak. Khani start bij iedere opdracht met het in kaart brengen van alle benodigde informatie. Door tekeningen en visualisaties worden de ontwerpuitgangspunten vastgesteld. Wat is de uitdaging? Welke functionele en esthetische eisen zijn er? Wat zijn de wensen en de behoeften lees meer...


2. Ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase worden de visie en de uitgangspunten vertaald naar een visueel ontwerp. Met behulp van 2D tekeningen, 3D modellen en maquettes wordt het project tijdens een presentatie ruimtelijk inzichtelijk gemaakt. Tijdens deze fase wordt van ieder detail, de ambitie en doelstellingen aangescherpt en vastgelegd.


3. Bouw fase

De uitvoering wordt door Khani gedurende traject optimaal begeleid. Door begeleiding en (bouwkundige) adviezen bewaakt Khani de geschetste visie zorgvuldig. Als de visie is vertaald naar realiteit, wordt de bouwfase afgesloten met een evaluatie. Kennisborging staat daarbij centraal. Bij de uitvoering besteedt Khani met nadruk aandacht lees meer...occ amare-2-khani.nl

Producten

   Haalbaarheidsonderzoek
   Inmeting en ruimtelijke onderzoek
   Programma van Eisen opstellen
   Conceptontwikkeling
   (Schets) ontwerp
   Digitaal tekenwerk (in alle fasen)
   3D Modelleren
   3D Visualiseren
   3D Maquette
   Presenteren
   Materiaal en detailonderzoek
   Bouwmethode en constructie onderzoek
   Detailtekeningen en fragmenten
   Toetsing bouwbesluit
   Toetsing bestemmingsplan
   Aanvraag omgevingsvergunning
   Kwaliteitsbewaking
   Verkoop en verhuur tekeningen

Team

Ashkan Hashemkhani
Architect & Bouwkundige
Guillaume van der Maas
3D Specialist
Michel Janssen
Maquettebouwer
Anne-Fleur van der Heiden
Filosoof & Copywriting
Anita Geijtenbeek
Administratie
Pixor.nl
IT, website, huisstijl & fotograaf
Christa Ruiter
Assistent Ontwerper
Nathan van Dijk
Stagiair

Wij maken deel uit

Group3
Group%204

Producten

   Haalbaarheidsonderzoek
   Inmeting en ruimtelijke onderzoek
   Programma van Eisen opstellen
   Conceptontwikkeling
   (Schets) ontwerp
   Digitaal tekenwerk (in alle fasen)
   3D Modelleren
   3D Visualiseren
   3D Maquette
   Presenteren
   Materiaal en detailonderzoek
   Bouwmethode en constructie onderzoek
   Detailtekeningen en fragmenten
   Toetsing bouwbesluit
   Toetsing bestemmingsplan
   Aanvraag omgevingsvergunning
   Kwaliteitsbewaking
   Verkoop en verhuur tekeningen


Team

Ashkan Hashemkhani
Architect & Bouwkundige
Michel Janssen
Maquettebouwer
Guillaume van der Maas
3D Specialist
Anne-Fleur van der Heiden
Filosoof & Copywriting
Anita Geijtenbeek
Administratie
Christa Ruiter
Assistent Ontwerper
Pixor.nl
IT, website, huisstijl & fotograaf
Nathan van Dijk
Stagiair


Wij maken deel uit

Group3
Group%204